WARUNKI PRZYJĘCIA ZLECENIA

1

Pralnia przyjmuje do wykonania określone zlecenie i zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadającym przeznaczeniu i dyspozycjom Zleceniodawcy. Zakres prania dywanów, wykładzin, itp., obejmuje dwukrotny proces prania, jeśli tego wymaga przedmiot usługi.

2

Pralnia nie gwarantuje całkowitego i skutecznego usunięcia plam, nawet pomimo używania najlepszych maszyn, środków oraz wszelkiej naszej staranności. Skuteczność procesu odplamiania zależy od pochodzenia plam, ewentualnych prób wcześniejszego odplamiania i gatunku materiałów, oraz czasu w którym dywan był narażony na zanieczyszczenia.

3

Dywany i chodniki po praniu mogą nieznacznie stracić sztywność, natomiast dywany wełniane prane po raz pierwszy mogą ulec niewielkiemu skurczeniu.

4

Dywany klejone, podklejane usztywniane mączką kostną mogą ulec rozklejeniu. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za tego typu dywany. Klient zleca czyszczenie na własną odpowiedzialność. Dywany klejone są przyjmowane warunkowo do prania.

5

Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego oraz dywanach typu shaggy w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach, będące wynikiem uszkodzenia runa w trakcie użytkowania.

6

Pod wpływem światła, a zwłaszcza światła słonecznego zawierającego promienie UV, dywany blakną tracąc swój oryginalny kolor. Po dokładnym praniu różnice w kolorze ulegają uwydatnieniu.

7

Opłata za usługę pobierana jest w całości przy odbiorze przedmiotu zlecenia. Wysokość opłaty określa cennik pralni.

8

Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania usługi, lub odstąpienia od umowy, gdy mimo wcześniejszych oględzin stwierdzimy, iż dany dywan nie nadaje się do czyszczenia / prania lub istnieje ryzyko uszkodzenia.

9

Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu ukrytych wad dostarczonych przedmiotów usługi oraz szkód powstałych w wyniku błędnego oznaczenia dywanów przez producenta.

10

Dywany jedwabne oraz wiskozowe przyjmowane są warunkowo i wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko Zleceniodawcy. Odpowiedzialność i ryzyko dotyczy zniszczenia lub uszkodzenia dywanu.

11

Jakość wykonania usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu zlecenia.

12

Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej niezwłocznie po zauważeniu wadliwej usługi i rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.

13

W przypadku powstania sporu między Zleceniodawcą a Pralnia w skutek uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania będzie paragon zakupu dywanu, itp. lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy KC

14

W przypadku nie odebrania przez Zleceniodawcę przedmiotu usługi w ciągu 1 roku od daty przyjęcia , przedmiot usługi zostanie przekazany do instytucji pomocy społecznej.

15

We wszystkich innych przypadkach nie objętych warunkami przyjęcia zlecenia, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.